Historické pamiatky

1,Zvolenský zámok - národná kultúrna pamiatka.

2,Pustý hrad nad Zvolenom - hradný komplex nad sútokom Hrona a Slatiny s rozlohou 7,6 ha. I keď ide o ruinu je pravdepodobne najväčší v Európe.

3,Zvolen - kráľovské mesto s historickými meštinskymi domami na námestí.

4,Drevený kostolík v Hronseku - pamiatka UNESCO.

5,Banská Bystrica - mestská pamiatková rezervácia.

6,Špania Dolina - horská obec, ľudová architektúra.

7,Slovenská Ľupča - hrad.

8,Banská Štiavnica - pamiatka UNESCO, historické centrum, Starý zámok, Nový zámok, technické pamiatky.

9,Kremnica  - Mestský hrad - národná kultúrna pamiatka, historické centrum, mincovňa.

10,Podzámčok - zrúcanina hradu Dobrá Niva.

11,Šásovské Podhradie - zrúcanina hradu Šášov.